top of page

Staff/Faculty

julia1.jpg

Ashley Beltran

Kindergarten

abeltran@jlpaaschool.org

Rikki Grisso

Kindergarten

rgrisso@jlpaaschool.org

Kelly Cornell

1st Grade Instructor

kjudge@jlpaaschool.org

Tiffany Monhaut

TK Grade Instructor

amiller@jlpaaschool.org

julia1.jpg

Kate Szuba

1st Grade Instructor

kszuba@jlpaaschool.org

Laura Caro

2nd Grade Instructor

lcaro@jlpaaschool.org

Lanny Vera

2nd Grade Instructor

lvera@jlpaaschool.org

Lori Vincent

3rd Grade Instructor

lvincent@jlpaaschool.org

julia1.jpg

Megan Bradshaw

3rd Grade Instructor

mbradshaw@jlpaaschool.org

Melissa Yandell

4th Grade Instructor

mtripett@jlpaaschool.org

Yosra Garoug

5th Grade Instructor

ygaroug@jlpaaschool.org

Cassandra Gatrost

4th Grade Instructor

Cgatrost@jlpaaschool.org

julia1.jpg
julia1.jpg
julia1.jpg

Shawna Raveling

5th Grade Instructor

sraveling@jlpaaschool.org

Kayla Hicks

6th Grade Instructor

khicks@jlpaaschool.org

Martiesia Canes

6th Grade Instructor

mcanes@jlpaaschool.org

Shea Cantor-Martinez

7th Grade Instructor

scantor@jlpaaschool.org

julia1.jpg
julia1.jpg

Ashlyn Jones

ELD Instructor

ajones@jlpaaschool.org

Orlando Magana

8th Grade Instructor

Omagana@jlpaaschool.org

Shakirah Green- Reyes

7th Grade Instructor

sreyes@jlpaaschool.org

bottom of page